ای مصر عزیز
دوشنبه بیست و ششم اسفند 1392 | مهرداد عزیز ابادی

ای مصر  عزیز  پای  در  بند             ای  یوسف ثانی  ای  سمرقند


ای  معدن  قند  و  نطق  شیرین      ای کوه  تو  خاطرات د یرین

 

ای  مرکز نسل  فاطمیون       ای  بارگهت  ز  وصف  بیرون

 

تو قلعه  ای  از  ثغور اسلام       الازهر  تست  بس  نکو  نام

 

تو بام  بلند روشنایی                  برخیز که  تو  امید  مایی

 

ای مصر  عزیز  عقده  بگشای      از  محبس  تنگ  خود  برون  ای 

 

شد  اندلس  از  کفت کجایی  ؟؟         برخوان  تو  سرود  از  رهایی

 

  دروازه  اصلی  خروجی               دریا  عرب  و  تو  همچو  موجی

 

برخیز  که  مهد  انقلابی          در      شام  عرب  تو  آفتابی

 

آزادتر  از  تو در  زمین کیست ؟     آباد  تر  از  تو  در  زمین  نیست  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هجران
پنج شنبه بیست و دوم اسفند 1392 | مهرداد عزیز ابادی

 

بسم  الله  الرحمان  الرحیم  

 

مینویسم  از غم  هجران  دوست               گر چه  لطفش بر  بنی  ادم  نکوست 

 

دست من  چون  گل  شکوفا میشود               خاک  را  بنگر چه  زیبا میشود

 

باز  گویم خالق و رب  جلیل                 قهرمانی آور از  نسل  خلیل

 

 نسل  اسماعیل  ضایع میشود                   تا دروغ  و ظلم  شایع  میشود 

 

تا  دهن وامیکند  زخم فراق                  درد  و خون  پر  میکند   صحن  و  رواق 

 

صد  گذشت  و  بگذرد  اکنون  هزار             فصل  فصل درد  و  هجر  انتظار 

 

میزنم  دست توسل  بر  رضا                تا  رضا  سازد  مگر او ر ا   خدا 

 

من ا زدیار...
پنج شنبه بیست و دوم اسفند 1392 | مهرداد عزیز ابادی

من ا  زدیار...

من  از دیار  غریبم  تو  از  دیار  حبیب           من  از  سراچه  دردم تو  از  سرای  طبیب

محبتی  کن  و  یکدم نظاره  کن  دردم                 دلی  شکسته  ببین  و  تنی  نزار  و غریب

به  یاد  تست  اگر  غمگنم ؛خراب و ملول       نفس  چگونه  کشم  در  سرای  مکرو  فریب

نفس  نمیرود  آسان  چگونه  باز  آید                  که  بی  تو  ثانیه ها  غول وحشتند و  مهیب

شبی  است  نیمه  شعبان بگیر دستم  را             که  هم  خبیروبصیری و هم  سخی ومجیب

نعت رسول اکرم
چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392 | مهرداد عزیز ابادی

ای  قاصد  عزت  تولولاک         وی  سجده  به  تو  تمام  افلاک

ای  جان  تو  جان  آفرینش                   مقصود  تمام  اهل  بینش

  خورشید  تمامی  فضائل                ای  نور  تو  بدر  و  بدر  کامل

ای  قاسم  جنت  و  جهنم                    ای  عقل  کل  و رسول  اعظم

  نام  تو   همیشه  در  اذان  است             صلوات  همیشه  بر  زبانست 

  ای  سرو  خجل  ز آفتابت                  ای  باغ  خجل  ز  ماهتابت 

  ای  داغ  ترین  پیام  هستی                    ای  دعوت  تو  خدا  پرستی

  ای  قاصد  رحمت  و  مروت              ای  شارح  دعوت  و  محبت

 ای  دولت  تو  همیشه  سرمد               ای  نام  تو  احمد  و  محمدص

 نام  تو  همیشه  بر  زبانست                جای  تو  فقط  میان  جانست

عبادت
سه شنبه بیستم اسفند 1392 | مهرداد عزیز ابادی

 

 عبادت

 

يك عبادت مي كند ما را خموش                   يك عبادت هست درياي خروش

 

از عبادت بنده اي شيطان شـــود                        وانـــــدگر اهل نبي سلمان شود

 

از عبادت يك نفر قارون شــــود                     و انـــــدگر را نورها افزون شود

 

از عبادت ،گاه سرگردان شــــوي                 چاكــــــر درگاه اين و آن شوي

 

از عبـادت تا عبـــادت فرقهاست                   رهنمائـــي كـار خاصان خداست

 

گه عبـــادت مي‌زند مــا را زمين                    گه عبــادت مــي‌كند اهـــل يقين

 

گــاه شيـــطاني بـــود تسبيح ما                      گــاه رحمــاني بــــود تسبيح ما

 

گــاه در مسجد نشستن ذكر بـود                     از عبادت بـــــاز برتر فكــر بود

 

استــماع وعظ شخصي معــرفت                   گــاه هم مي‌كاهــدت از منــزلت

 

روزه گاهي اشتــــها افــزون كند                  گــاه سرگردان زچين و چون كند

 

حج بــود اكثر نه حج، راه ضجيج                    كـــم بــود در راه آن دلبر حجيج

 

از زيــارت گاه مــوري مي‌شوي                     گــــاه لايق بر حضوري مي‌شوي

 

گنبدار ديــدي، خدائــي را ببيـن                      آينـــه   كـــاري، صفائــی را ببين

 

اي خوشا گر دل بـود هــمراه مـا                    واي از دل گـــر كند گـــمراه مـا

 

از نمازی خوش که دل هم حاضر است   وای گر دل در سفر ها شاطر است

 

بر عبادتهای ما معنا ببخش          مغز وحاصل در وجود ما ببخش

 

پوسته بینیم وسازیمش جدا               تا مگر گردیم شاید ز اولیا

 

ای بقربان مراد و پیر ما                         تاکند وا حلقه زنجیر ما 

 

زیر خرواری گنه من خسته ام        یا علی دل در شفاعت بسته ام

 

 

 


تمامی حقوق مادی و معنوی " تنهایی " برای " مهرداد عزیز ابادی " محفوظ می باشد!
طـرّاح قـالـب: شــیــعــه تـم بـه قــدرت "مهدی بلاگ