فصل ایمان
یکشنبه بیست و هشتم مهر 1392 | مهرداد عزیز ابادی

بسم  الله  الرحمان  الرحیم

فصل  ایمان

خواهد آمد آنکه  در عید  غدیر                شهرها  را  نور  باران  میکند

از  کلام خویش  میبارد  بهار                     سینه  ها  را  او چراغان  میکند

از  جواد  و  ازرضا گوید  سخن            راه  و  رسم  خویش اعلان میکند

مرده  دلها گر زتردید و  جفا                 زنده  وپرشور   و  شادان  میکند

عالمی  محو  تماشایش  شوند                   روشن  او  فصلی  ز  ایمان  میکند

بوسه  بر  پایش  زمین  و آسمان                  درد  های  خلق  درمان  میکند

میشود  از  مقدمش  دلها  جوان                  پیرها را  شاد  و  خندان  میکند

کافری دیگر  نمی ماند  بجای                راه  دین  را  سهل  و آسان  میکند

مهربانی  را  به  بازار  آورد                     تا   که آن  را  مفت  و  ارزان  میکند

معرفت  را رایگانی  میدهد                          تاکه  نعمت  را  فراوان  میکند

                           تاکه  نعمت  را  فراوان  میکند.....

عید
چهارشنبه بیست و چهارم مهر 1392 | مهرداد عزیز ابادی

عید

جان بقربان  تو  جانا  عید  قربان  آمده                          عالمی  با  هم     بقربان تو    جانان  آمده

ماه  و  خورشید  و  سماوات وزمین  و  اختران                  عالمی  دور  تو  چرخیده  بفرمان  آمده 

کعبه  آمال  ما  محو  جمالت بودن  است                    چون  که  نعمتها  ز  تو  بر  ما  فراوان  آمده 

کعبه  سنگ وگل ؛ چه از ارضست یا  باغ  بهشت      نازم  آن  عهدی که قبل  از ما به دوران  آمده

میر ما  خوش  میروی دارم خبر های  خوشی               آن خبرهایی که  از  ایران  و  لبنان  آمده  

کربلا  آزاد  شد  اما  حجاز  اندر  بلا                             نامه ی    آ زادی از  شاه  خراسان آمده

ناز  این  دونان  مکش  زیرا  که  از  درگاه  حق             حکم  نابودی  کفر و حزب  شیطان  آمده

امکان ندارد
سه شنبه بیست و سوم مهر 1392 | مهرداد عزیز ابادی

بسم  الله 

ما و  طرفداری  ما ؛ امکان     ندارد              با  اینهمه جور  و جفا ؛ امکان  ندارد

 دل هرچه  بیتاب  تو و  دیدار  رویت            با  پرده  ظلم  و  خطا امکان  ندارد

با  این  رفیقان و  بد ین  هیئت  نیایی          با  قوم  مست و  بی حیا  امکان  ندارد

اینان  نه  اهل قول  و  پیمان  و وفایند         بگذر  از  این  چند  آشنا ؛ امکان  ندارد

من  وعده  دادم  بهر  دیدار  خصوصی          نه ؛ با  هزاران  ادعا ؛ امکان    ندارد

قلب سلیم و  با  صفایت را  بیاور                   بی( قلب  پاک  و  با  صفا ) امکان  ندارد

رفتم  ولی روزی  بیایم  ناگهانی                  بی ( امر  و  فرمان  خدا)  امکان  ندارد

 

دریا و ساحل
دوشنبه بیست و دوم مهر 1392 | مهرداد عزیز ابادی

بسم  الله  الرحمان  الرحیم

  دریاو.....

ما  را  به  طواف ره  ندادند                  اما  دل  ما به  یاد  یار  است

دل  میطپد  از  برای  نامش                  ازما همه  عمر  در  فرار  است

داغی  است  به دل ندیدن  او        باغی  است  ولیک  در  حصار  است 

باران  دو  چشم  ما  نظر  کرد          کوهی  است بلند  و برقرار  است

من  ساحل  پیش  پای  دریا            چون  بوسه  به  پایش   افتخار  است

طوفانی  و پر  زموج  دریا                 دوری  زمنش  همیشه کار  است                

تنهایی
دوشنبه بیست و دوم مهر 1392 | مهرداد عزیز ابادی

بسم  الله  الرحمان  الرحیم

مگردر  دلم  جا  نکردی  چرا؟                         من  از دوریت  پیر  گشتم  بیا

تو  در  مکه  وما  به  شهری غریب                    به  دل  آشنایی  به  دل  آشنا

فقیرار  نظر  میکنی  ما  فقیر                        مریض  ار  طلب  میکنی  باز  ما

ندارم  به غیر  توفریاد  رس                            به مهر     توتا گشته  ام  مبتلا

زیارت به  ملک  خراسان  روی                    برایم  تو  نزدش   شفاعت  نما 

نگاهم اگر  میکنی  بنگری                                 گرفتار و دربند لطف  شما 

گران  سنگ  گویا  که بر  سینه  ام                  طناب  گنه  بسته  بر  دست  و  پا

به  حلقوم  ستخوان  و  در  چشم خار                  عجیب  است  برنامه  و  ماجرا

سفارش  کن  ار  میروی  کاظمین                      سفارش کن  ار  میروی  کربلا


تمامی حقوق مادی و معنوی " تنهایی " برای " مهرداد عزیز ابادی " محفوظ می باشد!
طـرّاح قـالـب: شــیــعــه تـم بـه قــدرت "مهدی بلاگ