ظالم
پنج شنبه بیست و پنجم دی 1393 | مهرداد عزیز ابادی

ظالم  

بیچاره  ستمدیده  اگر  چند  غریب  است  بالای  سرش  هست  خداوند  جهانی

برثروت  وبرقوت بازو  شده  دلخوش     این  سود  چه  میدارت؟ این  است  زیانی 

 تاکی به  مرادت  روداین چرخ فسونگر ؟    هرگز  نتوان گفت  در اندیشه آ نی 

عمری  پی افزون  طلبی هاومقام  است    کی  خاطر  اوبگذرد  از  لطف  معانی

امریکای کافر
یکشنبه بیست و یکم دی 1393 | مهرداد عزیز ابادی

  تو  چون  خندی در  اینجا  بی  محا  با؟         که  کفر  و  ظلم  غالب  شد به  دنیا 

چرا  کشتند  زنها  ؛  کودکان  را ؟                      به  قدس  و  غزه  و  بغداد  و اینجا

به  لبنان  و  یمن   ؛سودان  و  نیجر                    به  مصر و  شام  وافغان  و  عشایر

عراق  و  بصره  ؛  سو سنگرد  و  کوفه                     گرفته  راه  امریکای  کافر 

بسی  کشتند  و  بس  زنجیر  کردند                  بسی زیر  شکنجه   جان  سپردند

بسی  انسان   که  با خود  ارزو  ها                           بگورسرد  و  بس  نمناک  بردند 

ایمنی
پنج شنبه هجدهم دی 1393 | مهرداد عزیز ابادی

نیست  کسی  ایمن از  این  روز گار    آه  که  بسیار  بر  ارد  دمار

یک  نفسی  رفت  و  نیامد  برون         زلزله و  سیل  فزون  از  شمار  

 پای شکست  و  سر و  دست  و  کمر  حیله  دگر  هیچ  نیاید  بکار

مرگ  ومرض  همدم  موجود  بود   چاره  پناه  است  به  پروردگار    

در  جمال توحیران هرحکیم دانایی       میدهد  بیاد  تو  رنگ  و  بوی شیدایی

هر نخی ز ابرویت  میکند  قیامتها      نقطه  ای  از آن  رویت  باغها  تماشایی

هرنفس تومیسازی زنده  مرده ای دیگر   با  کلام  عطر  اگین  با  دم  مسیحایی

معجز و  کرامت را سالها  نمیبینم      روز و  شب  کرامتها  میکنی  به  تنهایی

موسوی وعیسایی  زنده از کلام تو     سرزده  به  صحراها  در  کمال  رسوایی

بیاد تو
پنج شنبه یازدهم دی 1393 | مهرداد عزیز ابادی

بیاد  تو  بودم   بیاد  تو  هستم           ترا   میستایم   ترا   میپرستم 

نشان تو از  هرکه  دیدم   گرفتم          براه   تو  من  روز  و  شب   مینشستم 

به  امید  انکه   تو  آیی    به  خوابم           دو  چشمان  بیچاره ام  را  نبستم 

چو  نام ترا  میشنیدم  زمانی                  خم  و  ساغر  و  جامها  میشکستم   


تمامی حقوق مادی و معنوی " تنهایی " برای " مهرداد عزیز ابادی " محفوظ می باشد!
طـرّاح قـالـب: شــیــعــه تـم بـه قــدرت "مهدی بلاگ