زندان
دوشنبه بیست و هفتم بهمن 1393 | مهرداد عزیز ابادی

  مرا درياب گرچه پير گشتم         چوشيرم ليك در زنجير گشتم           

  زقيد آرزوهايم رها كن         دراين زندان زماندن سير گشتم

طلا
پنج شنبه بیست و سوم بهمن 1393 | مهرداد عزیز ابادی

طلا  همسایه  نزدیک  خاکه        در  اینجا  بلبلی   عین  هلاکه  

  مناز  اینجا  که  گوهر  هیستی  و  پاک       که  اینجا  معبری  بس  خوفناکه

پرواز
سه شنبه بیست و یکم بهمن 1393 | مهرداد عزیز ابادی

میلی  است  به  آسمان  که پرواز  کنم   سررشته  این  کلاف  را  باز  کنم 

پیچ  اندر پیچ  و  گره  اندر  گره  است      اینکار  بگو  چگونه  اغاز  کنم

 

اب روان
دوشنبه بیستم بهمن 1393 | مهرداد عزیز ابادی

من زودتر از دور جهان ميـــــگذرم         

          من سهلتر از آب روان ميــگذارم

سنگين همه چون سنگ چرا مي بينم    

                                                               حالي كه من از اينهمه جان ميگذرم

گناه
پنج شنبه نهم بهمن 1393 | مهرداد عزیز ابادی

از اين آتش كه تو افروخـتـسـتـي

تــمـام خـانـدانـت سـوخـتـسـتـي

چنان مات و چنان حيران زكارت

دهـان جـمـله عـالم دوخـتـسـتـي


تمامی حقوق مادی و معنوی " تنهایی " برای " مهرداد عزیز ابادی " محفوظ می باشد!
طـرّاح قـالـب: شــیــعــه تـم بـه قــدرت "مهدی بلاگ