ماه
دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393 | مهرداد عزیز ابادی

.ماه

مرغابیان  وحشی  پندار                        در فکر  کوچ  و  در  پی  مردابند 

یک آسمان  ستاره  نمیبینند                          د ر  بحر آب  تشنه  آبند

دریا  دلان  عرصه  توحید                         شبها  به  انتظار  نمیخوابند 

هر  جا که نام  مهدی  دین  آید                 از  شور  و  عشق بیدل  و  بیتابند

عطری  است  نام  و  یاد  دل  انگیزش        ماه  است  شیعیان  همه  مهتابند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیایش
شنبه هجدهم مرداد 1393 | مهرداد عزیز ابادی

خدایا  اهل بینش کن  تو  ما  را                        درخت  افربینش  کن  تو  ما  ر ا


شنو  یا  رب  صدای قلب  ما  را                     مناجات شب  و فصل  دعا  را 


پناه  اوردم  این در  از  جوانی                                به امیدی  که  در  پیری  نرانی 


شکسته  قلب  و  مسکین  امدم من                به  چشم  و  اشک خونین  امدم  من 


مگر  پیش  خدایی جز  تو  رفتم                        مگر  مدح  کسی  غیر  از  تو  گفتم  


که  محرومم  ز عزت  در  زمانه                                     بدنبال  غریبانم  روانه


اگر  خوارم  کنی  کو یار  ما را                           غضب گر میکنی  پس  کو  مدارا  


 همیشه بر سر  سفره  ی تو  هستم                      نمک خوردم  نمکدان  را  شکستم 


ببندی  گر تو امیدم  از  این  در                            شود  خوشحال  ان خصم  پیامبر  

امید  از  غیر  تو باید  ببندم                                         توام  بنما  کدامین  ره  پسندم

 

 

 

 

     

بارگاه کرامت
دوشنبه سیزدهم مرداد 1393 | مهرداد عزیز ابادی

 

بارگاه کرامت

طواف اهل کرم کن که قبله ای دگر است

به یار این همه تهمت مزن ز بلهوسی

مراد چیست دو روزی بیاد آن دلبر

به بارگاه کرامت مگر نمی بینی

گدای این درم و افتخارم این باشد

به رمز گفت ملاقات عاشقانه ما

خدا کند که ترا اشنا کند بیخود

چه آتشی است که خاکسترم نمود اما

        زبان اهل خرد را هزارها گهر است

    که در برابر خورشید ذره بی اثر است

      بنوش باده عشقش که انگبین تر است

پر است سفره و فرمود ، هنوز مختصر است

        که سایه سلطان دین مرا به سر است

  به اشک چشم و به آئین ناله سحر است

غریبه از من و تو دور و بیش بی خبر است

هزار سال پس از مرگ هنوز شعله ور است

اللهم صلی علی محمد و آل محمد و جمیع الانبیاء و المرسلین و الملائکه المقربین

رمضانیه
شنبه یازدهم مرداد 1393 | مهرداد عزیز ابادی

رمضانیه

کرد یک  دور  فلک  را نام  عام                وانگهش  اثنی  عشر  ماه تمام 

زان  سه  را  بهر  عبادت  برگزید             از  رجب  اغاز  و ختم  ان  به  عید 

از  همه  بر  تر  بود  ماه  صیام                    کاندر  ان  هم  روزه باشد  هم  قیام 

ماه  رحمت  ماه برکت  ماه نو ر                           ماه قران     و  تفاسیر  بلور

لیله القدری  که  در  این  ماه  بود                     بهترین  سرمایه  اگاه  بود 

میدهد  مهمانی  ای  پروردگار                 میهمانش  جمله خلق  روزگار

مغفرت مبیبارد  این  مه  روز  وشب            عارفان پیوسته  ذکر  حق  به  لب 

جمله  میکارند  همچون مهرماه                 میبرند  اری  علف  هرز گناه

انچه  شیطان  میکند  در  طول  سال               سوخته  بر  باد  میدادند  حال 

بند  و  زنجیر  است  شیطان  لعین                  حمله نتواند  مقابل  یا کمین 

حضرتش  فرموده  اینک  بارعام                 مومنان  را روزگار  امد  بکام 

خفتگان  را  فصل  بیداری  رسید             مست  حق  را  فصل  هشیاری  رسید

گر  هشیواری  بیا  در  کاروان                      همچو  حمام است  میشویند  جان

از  قذارت  جان  خود  را  پاک کن        با  عروجی  جان  و  تن  چالاک  کن   


تمامی حقوق مادی و معنوی " تنهایی " برای " مهرداد عزیز ابادی " محفوظ می باشد!
طـرّاح قـالـب: شــیــعــه تـم بـه قــدرت "مهدی بلاگ