گریه
چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 | مهرداد عزیز ابادی

گریه  شام  و  سحر  مصر  رها  خواهد  کرد         قطره  ای اشک  ندانید  چه  ها  خواهد  کرد

گرچه  مستغرق  بحر  ازلم خرده  مگیر               ساحل  نیل نجاتم  زفنا خواهد  کرد  

مصر رفت  از کف  و  از دست  خدا  را مددی   چه  کس  این  درد مجدانه  دوا  خواهد  کرد؟

شمع  شب  سوز  جوانان همه  شب  منتظر  است    دشمن  این  خاک  گرانقدر  رها خواهد  کرد  

همچو  خیل  شهدا  قبله  ز  مقصود  کند                   سر  این  ببر  خطرناک جدا  خواهد  کرد  

فراق
جمعه چهاردهم شهریور 1393 | مهرداد عزیز ابادی

 

آتشی  برجان ما  افروختی     خرمن    دل  را  بیک  دم  سوختی  

بعد تو ایام  ایام فراق             سینه داغ  است  از  مصیبات  طلاق

عید  امد  لیک  ان  دلبر  برفت     روز  امد  لیک  ان  محشر  برفت  

بار  سنگینی  که  پشتم  میشکست   برد  همراه خود  و  گشتیم  مست

همچو  بلبل  مست  گشتم  از  صیام          میزنم  اواز  از  بهر  قیام

کرد  ما  را  با سحر  ها  اشنا       روز  و شب  قران  و از  فصل  دعا   

همزبان بااولیا  محرم شدیم      با  عزیزان  مونس  و همدم  شدیم  

ای خدا  این  نعمت  از  ما  وامگیر     در  دیانت  باز  ما باشیم  شیر


تمامی حقوق مادی و معنوی " تنهایی " برای " مهرداد عزیز ابادی " محفوظ می باشد!
طـرّاح قـالـب: شــیــعــه تـم بـه قــدرت "مهدی بلاگ