شش ماهه
شنبه بیست و ششم مهر 1393 | مهرداد عزیز ابادی

بسم  الله  الرحمان  الرحیم

تنها  میان  صاعقه  درد  با  شتاب         رفتی  هزار  ملک  سلیمان  گرفته  ای

 یک  غنچه  درتلاطم  ودر  آرزوی  آب      ششماهه  شکفته  خندان  گرفته  ای

صبر
جمعه هجدهم مهر 1393 | مهرداد عزیز ابادی

  بسم الله  الرحمان  الرحیم

پادر  گلیم  صبر  نداری  در  این  قفس      روزت  زشب  ز درد  و  ز  محنت   بتر  بود

  نفرین  مگوی  و  یاوه  بلای  کسی مجوی      کاینجا  همیشه  کار  بدست  اگر  بود

   بر  جمله نیک  خواه  شو  و کار  نیک کن   پیش  ایدت  هر  انچه  دمی  در  نظر  بود

   ما  بنده  ایم  داور  و  داد ار  دیگر  است            در  بندگیش هزار  غم  مستمر  بود 

ما بنده  ایم  و  در د کش و  مستمند  و  زار             راضی  به  نعمتیم  اگر  بیشتر  بود.

 

 

 

بسم  الله  الرحمان  الرحیم

       حبیب  خد و  امین  بدر  کامل     فرستاد  بو  بکر  ذات  السلاسل

ندارد  مگر  اوسر  جنگ  کافر             نباشد  به پیکار   کفار  مایل 

عمر  را  فرستاد  لیکن  عمر  هم            ندارد  سر  جنگ   ان  قوم  قاتل

علی  را  فرستاد  مرد  مروت                     که  در هر خطر  آید  او  از مقابل 

به  تهدید  ایشان نجنبید  از  جا       سحر  حمله کرد  آن  شجاعت  شمایل 

چو آتش  که  سوزاند  مردان  جنگی        بکوبید  آن  قوم  پست از  رزائل

سم  اسب  حیدر  زد آتش  به  صحرا       فرو  ریخت  آن  برج  کفر  و  مسائل

به  تقدیر  او  عادیات آمد  از  رب        خدا  وصف  او  کرد  و  مدح  فضائل

تو  هم  با  علی  باش  پیروز میدان            سر  افراز باش  و  گرامی  و  عاقل   

 

 

 

 


تمامی حقوق مادی و معنوی " تنهایی " برای " مهرداد عزیز ابادی " محفوظ می باشد!
طـرّاح قـالـب: شــیــعــه تـم بـه قــدرت "مهدی بلاگ