شیخ نمر
یکشنبه بیست و هفتم دی 1394 | مهرداد عزیز ابادی

سلطان  سعودی  بکشد  شیخ  نمر  را       

   شرمست    زگوینده   بیچاره  خبر  را

میکشتی  اگر رهبر  دینی  زجهالت       

    بینی  که ترا کشته شود دخت  و پسر  را 

گیرم که نه دینداری و نه اهل مروت     

    قسمت  چه کنی  لعنت حق قبر  پدر  را ؟

هر چندکه ازقدرت  حق  ترس  نداری    

   دستان  تو  آلود  به  خون  نام  بشر  را 

گویی خبرت  نیست زایام  مجازات     

         باور  نکنی فصل  مجازات و   سفر  را

البته  سقوط تو بودحتمی و نزدیک      

       بیهوده  مبر  آبروی شمس  و  قمر  را

 

ذره شیرین
پنج شنبه بیست و چهارم دی 1394 | مهرداد عزیز ابادی

همچون  مگس  به  ذره  شیرین  نهاده  دل  

                                                 از زهد  و   از دیانت  خود  گشته  ام خجل  

پروانه  ام  به هر  گل  و  هر  شمع  و  مجلسی  

                                                ای وای    آ  ن    زمان  که  برآرم سری زگل

طوفان 1
سه شنبه بیست و دوم دی 1394 | مهرداد عزیز ابادی

   طوفان 1

رسولان  ای  بسا  مانوس  گشتند              ز  نصر  الله  هم  مایوس  گشتند

چو  یاس  امد  ز  نصرت  در نهایت          گمان  کذب  امد  طبق  عادت

چو  یاس امد  ز درگاه الهی                    جزع  کرده  فزع  ؛دنبال  راهی  

خروش  امد از ان  دریای  رحمت     که  موجش  گشت  فتح  باب  نعمت

سحاب  بخششش  امد  به  جنبش            همه  در سجده  و  تعظیم  و  کرنش

زمین  و  اسمان  گشتند  گریان               ز  دیده  اشکشان  گشتی فراوان  

همه  جا  موج  و  طوفان  و  تلاطم        جسد  ها  اشکار  و  روح  ها گم

همین  باران  که  سرفصل حیاتست           شد عزراییل     کاغاز  مماتست

زمین  را  گر  به  امرش  زنده  کردی     ز  اجسادی  کنون  اکنده  کردی

میان  اینهمه  طوفان  و  کولاک                 شده  دلها     روان  نور  لولاک

نه  کشتی  شهری  ازانواع  حیوان        ز ترس  و  خوف  سرها  در  گریبان !!

 

دیوانه  منم  اگر  که  مستی  نکنم          صد  عیش  به  وقت  تنگدستی  نکنم  

از  کبر  و  غرور  و  آفتم  دورکنی          من    باز  چرا  خداپرستی      نکنم؟

دختری  در  جایگاه  انبیا                 دختری  در پایگاه  اولیا

دختری همشان  و  همتای  علی        شیرزن  در  حد  اعلای  علی

    قهرمانی  در  صف  بالاترین                 ارزشش   تنها  زن  و  والاترین

شیر  زن  اما  پر  از فریاد  بود              از  فرار  و خستگی  ازاد  بود

قهرمانی  قهرمان  کربلا                        هم  نبرد خون  در  دشت  بلا

قهرمان  عشق  و د انشگاه عشق         اسمان عشق  و  مهر  و ماه  عشق

کوه  صبر  و  معدن  اسرار  بود               هاشمی  و گوهر  ایثار  بود


تمامی حقوق مادی و معنوی " تنهایی " برای " مهرداد عزیز ابادی " محفوظ می باشد!
طـرّاح قـالـب: شــیــعــه تـم بـه قــدرت "مهدی بلاگ