به  ال سی سی پیامی  داده  از  دور

که  در  دنیای  اسلامست منفور  

چو انور  یا مبارک  میرود زود  

چو  شاه  بی  نوا  هی میزند  زور

خداوندا  سرش  را  ساز  بی سر  

چو  اهرام  ثلاثه ؛ مثل  منشور

fi

بازیگری
دوشنبه بیست و ششم بهمن 1394 | مهرداد عزیز ابادی

 

بسم  الله  قرن بیستم  که  طی  شد بیشتر  عهد بازیگران  بو د  که گاه  ستاره  شان  گفتند و گاه  هنر پیشه و  ارتیست .و  البته  به  نام  هنر  چه  فجایع  که  بپا کردند  از فساد  و بیدینی  . و خودمشهور  عوام  بودند و  البته  مردم  مشغول  نمودند و  به  ابتذال  بردند  و  همه  اینها  خیال  بود  که آن  را  هنر  گفتند  و  ای  بسا  فرصتها  سوخت  و  از  دست  برفت  و تا  حال ؛ که  امید  است  این  اوضاع  بر  گردد . اما  روز  گار  دیگر  شده چون  این سده   به  ایشان  اقبال  ننماید .

عهد  ستاره  بودن  و بازیگری  گذشت

دوران جهل  و شهوت و افسونگری  گذشت

دیگر  حقیقت  آمد  و  انجام  واجبات 

دیوانگی  و  هرزگی  و  کافری  گذشت  

بستند  سر  به درگه  ان  رب   ذوالجلال  

آن پستی  و  تملق  وآن  نوکری  گذشت  

 

 

امام علی ع
یکشنبه بیست و پنجم بهمن 1394 | مهرداد عزیز ابادی

مرا  به  بیکرانه  روح  تو  راهی  نیست    

   کرم  نما  و  فرود  آ که  جز  تو  شاهی  نیست

در  این  زمانه  عسرت  هر  انچه  مینگرم    

     بغیر  خانه  تو  ملجا  و پناهی  نیست 

کرم  تو  باشی  و  علم  و  سخاوت  و  معنا  

    در  این  عقیده  یقین  دارم  اشتباهی  نیست 

بزن  به  اب  عصایی   که  کفر  نزدیک  است  

  در  اوج  نه  فلکم  جز  تو مهر و  ماهی  نیست 

مرا  زحبس  رها  کن   چرا  که  پوسیدم  

     که  راس  مال  وجودم  بجز  تباهی  نیست 

 

استاد عرفان
پنج شنبه بیست و دوم بهمن 1394 | مهرداد عزیز ابادی

 

در  جوانی   این  دلم  مشتاق  قیل  و  قال بود

حیف  چون  استاد  ما  از  نفس  مالامال  بود

رهزن  دل  بود  و  ایمان  در  مقام  رهنما

از  ریاضی  ؛ حکمت  و  عرفان  ؛فراوان  لال  بود

رهزن  عرفان و  دین  اما  به کرسی  او  سوار  

خودپسند و  خود  نگر؛بازیچه  آمال  بود   

خوانده  بود  از  دکترا  برگی ولی  طوطی  صفت  

علم  در  اندیشه اش چون  اب  در  غربال  بود .

وقت  درس  او قضا  را  سرخ  گشتی وضعیت  

او  نشسته  با  تبسم گیج  و  بد  احوال  بود

حمله  در  جنگ  هوایی  نیست  شوخی ای  پسر  

دیر جنبیدن  نبود  عرفان  که  این  اغفال  بود  

چون  پریدم  از  کلاس  درس  بیرون  با  ادب  

جمله  بیرون  جسته  و  او  را  هنوز  اهمال  بود

ای  خوش  آن  شاگرد  کز  استاد  خود  چابک  تر  است  

وای آن  استاد کاو  خود  بی  پر  و  بی  بال بود!!!!

 

بازی
یکشنبه هجدهم بهمن 1394 | مهرداد عزیز ابادی

عهد  بازیگری  و  نقش  بپایان  امد                

          عمر  بسیار  تبه کرد  که  پنهان  امد

عاقل  از  بازی  و  بازیچه  حذر  داشت      

      ولی  بازی چرخ  چنان  کرد  که  حیران  امد

  اب  و  رنگست  و  کمی  روغن  و  مشاطه  گری 

   دیر  گاهی  است  که  با  وضع  پریشان  امد


تمامی حقوق مادی و معنوی " تنهایی " برای " مهرداد عزیز ابادی " محفوظ می باشد!
طـرّاح قـالـب: شــیــعــه تـم بـه قــدرت "مهدی بلاگ