سلام ما به نورها
چهارشنبه بیست و ششم اسفند 1394 | مهرداد عزیز ابادی

سلام  میکنم  به  تو

 به  کشتزار  ها  ؛به  مرغزار ها 

به  لاله  زار  ها؛بنفشه  زارها 

به سایه  سار  ها  به  چشمه  سار ها

 به  کوه  ها  ؛بهار  ها

****

سلام  میکنم به  گل

به  شبنم  و  بلور  ها 

به  جشن  ها سرور  ها

به  باد  در  بهار ها

به  زرع  و  کشتزار  ها

به  رود  و  باغ  و  شورها

به  نورها  ؛به  نورها

چه  در  کنار  خانه  ها ؛چه  دور  دور    دور ها

****

 

 

فاطمه
سه شنبه هجدهم اسفند 1394 | مهرداد عزیز ابادی

فاطمه  یعنی  کمال  معرفت            دفتر  باغ  جمال  معرفت 

فاطمه  تنها  گل  باغ  نبی      هم  شکوه  و  هم جلال  معرفت

حقیقت
جمعه چهاردهم اسفند 1394 | مهرداد عزیز ابادی

چه  سر  هایی درآن  نقش  وفا نیست       چه  دلهایی  در  آن  نقش  خدا  نیست 

تو  میخواهی  ببینی  پشت  صحنه            کسی در  پشت  و  روی  ماجرا  نیست 

تو  دنبال  هدف میگردی  و  عقل               متاعی  در  کف  این  بینوا  نیست  .

 تو  میگردی  بدنبال  طبیبی                 طبیبان  هست  و  با  وی  اشنا  نیست 

تو  میگردی  بدنبال  دوایی                    بود  بسیار  درد  و  یک  دوا  نیست 

  زوهابی  نمیجویی  حقیقت                    که  در قاموس  او  جز  ناروا  نیست                    

 

 

 

دست  امریکا  ز اصحاب  جفا  آید  برون

بی  ولایت  کجرو  پر مدعا  آید  برون

این خوارج  اهل فتنه  خنجری در  مشتشان

وقت  ناداری  و  درد  و  غصه  ها  آید  برون

هر  که  اصلاحات  نام  خود  نهد  مصلح  نشد

ای  بسا زین  کلمه  صد  ها  ناروا  آید  برون

رهبری  فرمود  اتقی  را  بیاور  در  میان 

از  دهانش  لولو  و  در  و  طلا  آید  برون

 


تمامی حقوق مادی و معنوی " تنهایی " برای " مهرداد عزیز ابادی " محفوظ می باشد!
طـرّاح قـالـب: شــیــعــه تـم بـه قــدرت "مهدی بلاگ