ماتم عظمی
پنج شنبه بیست و سوم مهر 1394 | مهرداد عزیز ابادی

 

 

اسمان  دیگرندارد  جزهوای  کربلا        گشته  سرگردان  زمین از  کشته  های کربلا

 

ماتم  عظمی  بپا  شد  اینکه  میبینی  سیاه       مردم  ایران  سیه  پوش  بلای  کربلا

درس  گیرد  عالمی  ازمردم  ایران  زمین   بهترین  درس  است  اری درسهای کربلا  

  خون  سرخ  سیدو سالارما  روشن  کند      نقطه  و  خط  و  زوایای  بقای  کربلا 

خواست ظالم  ظلم  خود  را  تا  ابد  پنهان  کند

 جوشش  خون  کرد پیدا  ماجرای  کربلا

گوشه  ای  از ظلم  وهابی  نمایان  میشود        دربیانات و تصاویر رسای  کربلا

گاندی هندوشنیده  صوت دلجوی  حسین    گوش خود داعش ببندد  در  عزای کربلا

  اردن و عمان ؛ سعودی مصرافتد درهراس   روز و شب کابوس  میبینند جای کربلا

دریغ
شنبه هجدهم مهر 1394 | مهرداد عزیز ابادی

 

   اشک   را از   آ  شنا  کردی  دریغ                     چشم  را  از  چشم  ما  کردی  دریغ  

شمع  را  از  خانه  بیرون  برده  ای                 نور  را  از  این  سرا  کردی  دریغ    

  بر  زمین   و  اسمان  و  اختران                          یک  نگاه  بی  ریا  کردی  دریغ 

دیده  ای  در  خاک  و  خون  غلطیده  ام            یک  نظر  برحال  ما  کردی  دریغ 

میشنیدی داستان  کربلا                                           بر  عزیزان  اشک  را  کردی  دریغ 

میشکستی  دل  به  سنگ  یک  سخن                         ازخدا  پروا  ،  حیا  کردی  دریغ   

 

عیب پنهان   

عمری  به  تفکرم  نمیبینی                دانستم  همین  سخن  که  نادانم

پیک  اجل است  در  پی ام انگاه       تفسیر و  قرائت  و  دعا  خوانم

طاعت  زحبیب  دلخوشی  باشد          من  بنده  لحظه  های  فرمانم

بی شک  نکنم  به  دشمن  همکاری         تا  در  فرج  و  امید خوبانم

هر  گز  تو کمان  مدار این  بنده           در  حلقه  مگر  یکی  از ایشانم

گر  فاش  بگوبیم  این  معما  را         من  خاک  پی  و  اسیر  احسانم

شرمندترینم  از عمل  اما                         امید  که  باز  هم  مسلمانم

صد  عیب  اگر  بود  به  پیشانی             مستور  نما  که  خویش  میدانم .

بی  عیب  خداست  هیچ  میدانی          من        معدن  عیبهای  پنهانم

 

گوانتانامو  و  ابو  غریو

چقدرزجر       میکشد  انسان            تا  بکی زجر و  محنت  و  حرمان 

میکند     غارت      علن  هر شب        میزند آتشی  به  پیر  و  جوان 

جان  مردم  چه  ارزشی  دارد           نزد  این  گرگ  کافر  شیطان 

هست دشمن  به  سلب  آسایش             بهر  دریاست  دمبدم طوفان 

میزند.  میکشد . شکنجه  کند             در  بیابان  و  محبس  و  زندان 

ما  چو  طفلیم  واوست شعبده  باز      ساحر  و  کافر  است  و آویزان 

پرده  افتاده  از  گوانتانامو               بو  غریو  است  اندکی  از  آن 

اینهمه  ظلم  و  نابسامانی                  هست  در  منظر  امام  زمان

تو  اگر  نیستی  ز  اهل  ستم             خیز  و  اصلاح  ساز  و آبادان 

گاه  با  یک  قدم  و  یا قلمی           خانه     دزد    میشود    ویران 

گاه  با  یک تشر  رود  ظالم             یا  به  دوزخ  و  یا  به  آتشدان 

گاه  با  یک  سخن  پذیرد نظم           میشود  کار  عده  ای  آسان 

گور  خود  میکنند  النصره          تا  رسد  مرگش  از  خدای  جهان 

داعش        رو سیاه     میبیند    مرگ خود را به  چشم خویش عیان 

گه  بپا      بوسی  بیابانها              گه به  زندان  و  تیر  و  سرگردان 

نان ترخوردن و نخوردن آن       نکند   درد  خلق  را  درمان ....

بسم  الله  الرحمان  الرحیم

سالها  میکشت  از  قوم  عرب                    بر  فنا  میداد  ایشان  روز  و  شب

مردمی  درفقرو در جهل  وعناد       دست  و  پا  میزد  بسی  در تاب  و  تب

مکه  میغرید اما  بیصدا                         هم    مدینه  از  ستم  جانش  به  لب

        صدهلاکت باد  بر  ال  سعود      هم  فلاکت  باد  بر  ال سعود

این  جهانی  مرکز  دین  و  شرف (مکه)  ناشناس  است  همچو  دری  در صدف

خاک  آن  بر  عرش  جوید  برتری            کربلا  و  کاظمین  حتی  نجف

مرکز  نور  است  و  مهر  و آشتی               مرکز  والای  ایمان  و  هدف

       صد  هلاکت باد  بر  ال  سعود    همچو  ملعونی  دراین دوران  نبود

من  ندیدم  همچو  او  بد  عاقبت           سلطنت  جوید  ولی  بی  معرفت

آتش بسیار  روشن  کرده  است          لیک  خود  خواهد  زآتش  عافیت 

آتش  و  شمشیر  بهر  مسلمین             بهر  دشمن  رقص  این  بی تربیت

      آتش  فتنه است  این ال سعود    کفروکبرومکردارداین  عنود


تمامی حقوق مادی و معنوی " تنهایی " برای " مهرداد عزیز ابادی " محفوظ می باشد!
طـرّاح قـالـب: شــیــعــه تـم بـه قــدرت "مهدی بلاگ