وه چه میخواهی
پنج شنبه بیست و یکم بهمن 1395 | مهرداد عزیز ابادی

 

 وه  چه میخواهی

وه  چه میخواهی که  دنیایت  نمی  اید  بکار 

 راحت  تو  راحت ما  هست  در  این  روزگار

بعد  از آن دام  مصایب  معجزی  دیدند  خلق  

  معجزی  هر  کس  نیارد  جز  همان  چابک  سوار 

انچه  میگفتند  از  رحمت  شنیدم  بارها

   لیک  این  دفعه به  چشم  خویش  دیدم  اشکار

ای  فلک  از  رحمت حق  باز  هم  در  لحظه ها

  کن  بپای  مردم  ایران  اسلامی  نثار  

تاهمه  یکدل نیایش  یا  ستایش  اوریم  

 بر  در  در  گاه  سبحان  عالی  پروردگار


تمامی حقوق مادی و معنوی " تنهایی " برای " مهرداد عزیز ابادی " محفوظ می باشد!
طـرّاح قـالـب: شــیــعــه تـم بـه قــدرت "مهدی بلاگ