رمضان امده است
سه شنبه هجدهم خرداد 1395 | مهرداد عزیز ابادی

رمضان  امده  است

 ای عزیزان  چه  عزیزی  رمضان  امده  است

  دلبری  مست  از آن  سوی  جهان  امده است

وه  چه  مشتاق  ملا ئک  وه  چه  مشتاق  انسان

گوهری  برکف  این  زنده  دلان  امده  است

مژده مغفرت  و  برکت  و  رحمت  اری 

بهر  مرد و  زن  و  هم  پیر  و جوان  امده  است

همه  ابلیس  پراکنده و  زنجیرو به  حبس

بسته  شد  دوزخ و  فردوس  عیان  امده  است


تمامی حقوق مادی و معنوی " تنهایی " برای " مهرداد عزیز ابادی " محفوظ می باشد!
طـرّاح قـالـب: شــیــعــه تـم بـه قــدرت "مهدی بلاگ