خواب دوست
جمعه بیست و هشتم تیر 1398 | مهرداد عزیز ابادی

   نيمه  شب  خوابيده  اي  اما  مرا  بيدار  كن         خواب  نه بيحركتي  اما  مرا  هشيار  كن 

من  كتابي  خوانده  ام  در  يافنتهاي  مختصر               تو  بيا  علمي  ميان  سينه  ام  انبار  كن 

ابي  ام  نوشانده  اي  از  مهر  و  از  حكمت  بلي         جمله  نا چيزند  دست  حكمتي  در  كار  كن 

  عمر  ما بگذشت  در  حيراني  و  سر  گشتگي            راه  ما  را  هم  كمي  تا  قسمتي  هموار  كن 

  دشمنان  ما  قوي  گشتند  و حتي  هولناك               تو  قوي كردي  و  قدرت   داده اي ، بيمار  كن 

    با تو  خاموشند اما  بهرما  ياغي  وپست          تو  بيا اين  ناله  ها را  پر  ز  استغفار  كن 

عاقبت  بتهاي  با  قيمانده  رسواي  شهر              را بگير  و  چشم  ايشان  را  ببند  و  كار  كن  

يارب  اين  شهري  كه  دارد  ميرود  سوي  گناه           طبق  عفو  خويش  با  انها  بيا  رفتار  كن 

 

 

گل و خار
سه شنبه هجدهم تیر 1398 | مهرداد عزیز ابادی

 

گل و خار

عشقبازي كار هر سالوس مردم خوار نيست

بازي هر طفل سرگردان ناهموار نيست

دوست را با هر كه از ره ميرسد الفت كجاست

آن كه بي همت نهد ره قدم هشيار نيست

رندي و بازيگري و زهدسازي و ريا

جز هلاكت در ميان كوچه و بازار نيست

آشيان گم كرده كي داند طريق قدس را

زشت سيرت را نصيب از خلعت دادار نيست

پر كركس كي شود با شهپر عنقا يكي

لاشخوار را طعمه جز گنديده ز مردار نيست

وين عجب دردامن گل خار ميرويد زياد

ليك شاه حسن جزگل در همه گلزار نيست

امریکا 1
دوشنبه هفدهم تیر 1398 | مهرداد عزیز ابادی

توبه

خواستم چون  سوره  توبه بی بسم  الله  بگویم  و  با  برائه  سخن آغاز  کنم چنانچه خدا  چنین  کرد   در هر صورت  امروزه  مرکز قذارات  و  خبائث   وقتل  و  جنایت  کشوری است  که  به  امپر یالیسم   مشهور است  ونام  بر  خود  نهاده  ابر  قدرت که  در  حق  وا قع  ابر  نکبت  است و  مراکز  ملاحده و  فساد  و  توطئه   در آنجا  دایر  است و فرزند  خلف  انگلیس است  که  مدتی  بر  پشت  و  شانه  و  کول  انگلیس  هم نشسته  و او  را  و  همسایگانش  را  هم  به بازی  گرفته  و  به  باد  فنا  داده .

 در  تمام  زمین  یکی  همدل         آن  هم  البته  میرود  در  گل

ینگه  دنیا  کجا  پدر  دارد ؟           پدرش  پول ومادرش  قاتل

سکس  و میز  و  دلار تثلیثش          این خدایان  هرزه  و  باطل

در زمین  میرود  به جورو به  ناز    فاسد  و  بی  حیا  به  او  مایل

در  شرارت  نبود  مانندش                اسفل  السافلین  هر  سافل

نه  اروپا  زدست  او  را حت          نه غنی  نه  فقیر  و  نه  جاهل

هیچ  کفتار  مثل  او  نبود                لاشخور در  کنار  او  عامل

همچو  مزدور میکشد آسان       نشوی روز  و  شب  ازاو  غافل

نام  او  را  نمیبرد  حیوان            در  گریز است  زبده  و  عاقل  

گر که  خواهی  نشانه اش  یابی      میشود شاملش   بسی  شامل

 نرون  و  هیتلر از او  بهتر                 شتر  و  گاو  نزد  او فاضل

نام  حیوان  بر  او  برازنده              از  صفتهای  ادمی    زائل

کرد او  چهره  زمین  تاریک      راس  شر  است  و  ریشه  جاعل

سر خوش
چهارشنبه دوازدهم تیر 1398 | مهرداد عزیز ابادی

سر خوشم زین جام

سر خوشم  زین جام تا پایان عمر            هر صباح وشام تا پایان عمر                                      

              دشمنان مستی نمیدانند چیست              در غزلخوانی نمیدانند زیسست

نوررا در شیشه زندان  میکنند                    شهر را رنگ و چراغان میکنند      

بت پرستانی زمعنا در گریز                        محو بتهای  دلار و سکس ومیز    

اه  از این قربانیان شیکپوش                        اه از این جانیان  تیز هوش   

 خنده از  این ژستهای پوک وهیچ          خنده از ناراست های پیچ پیچ

میستیزد با فقیران پهلوان                            خنجرش بر پشت پیران پهلوان

لعنت  صد مرد و زن دنبال او                   گوش عالم کر از این جنجال او

خواب میسازد فلک را با شراب                     با فساد و با قمار  بی حساب    

سر خوشم زین جام تا پایان عمر

قلب   و دل ارام تا پایان عمر

دوستان مستند در میخانه ها                         جمله ابادند در ویرانه ها

میز بانشان نور و خورشید است وماه            اسمان واخترانشان شد کلاه

  با فرشته با ملائک همنشین                   پای کوبان  شاد وبا یاران قرین

روی ها گل خنده ها گل  با صفا              جملگی را نام یاران خدا

راز ایشان را نداند غیر حق                    گفته ها و کار هاشان سیر حق

 نیست سامانی تو سامانی مجو                      درد درمانست در مانی مجو    

قرن سرعت  دود و اهن قرن نور                قرن فریاد اسارت  راه دور 

این جنون  و  سرعت و دیوانگی           این خمار و این فساد وهرز گی  

 اینهمه سرعت   درون جاده ها                پیچ و تاب واین جنون جاده ها

زخمیان در جاده ها افتاده اند                در تصادفها فراوان مرده اند

کاروان ای کاروان اهسته تر                       ما زیاران غافلیم وبی خبر

 بس ضعیف ان دور ها افتاده اند            بس مریض و پیر دور از جاده اند     

مردگان بیزار از این سرکشی                   زندگان بیمار از این سر کشی   

لیله القدری اگر چه در شب است        جمله عالم عاشق تو در تب است     

سرخوشم زین جام تا پایان عمر

هر صباح وشام تا پایان عمر 

میرود چون باد عمر لحظه ها              کودکی در غفلت وجهلیم ما

 نوری اما خاکدان شد جای تو            دیدهام در اسمان ماوای تو 

قرن نور وقصه شیرین مینمود                 این عسل بازهر همراه بود

******      

باید از ان خاطرات تلخ رست          بار را باید به سوی یار بست

عقده ها زنجیر ها ی پای من         کینه افسون دل دانای من

ر فت باید تا به اوج دلخوشی     دست بایدشست از این سرکشی

 بس شهید افتاد اندر کربلا              باغها   رویید   در ملک خدا

گر گلی افتاد در این رهگذر               باغ ها رویید هردم بیشتر 

گر شرابی سرکه شد گردد حلال        گم نشد چیزی زملک ذوالجلال

گر فتاد ایینه ای از دست مام               ماه رویش گشت در وصلش تمام  

ابر باید تا ببارد بر کویر                          سایه اندازد به اندام فقیر

گر نباشد ابر را باریدنی                            سبز گند م کی شود با دیدنی 

 صبر باید قصه شیرین میشود                          ان پیاده باز فرزین میشود     

قله را با سعی باید فتح کرد                        زندگی را حج اشارت  بهر مرد

کوه را بادی تکان کی می دهد                  مرد از حرف کی محزون میشود

  وادی عشق است ومعنا ومراد               خار در پا را خسارت ها دهاد

کفش باید اهنین  وعزم سخت              وصل توفیق است و اقبال  است وبخت

هر که از خاری شکایت ها کند                         مرد ره نیست ،  غارتها کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شلاقها  قشنگند  شلاق  هاي  پيري    تا  ميرسد  به   فصل و  ايام  دستگيري 

شلاق  ها  اسير  دستان اين  و  انند      شلاق  هاي  زخم  و بيچارگي  و  پيري

شلاق  را  نديدي  شرمنده  رخ  تو          شلاق  فقر  اهن  يا  فقر  سردبيري 

شلاق  ها مدادند چون دست وچون  نوشتن     معصوم ، دست  ظالم معصوم  در  اسيري

اين  بطنها  گرسنه  ،  اما  گنه  ندارد         نا  نيست  تا  بيايند  در  پيشگاه  سيري 

گر  عدل  رفته  باشداز مردمان  صالح       ايواي  از صدارت  اي  واي  از  اميري 

                                                                                                                                 8/4/98


تمامی حقوق مادی و معنوی " تنهایی " برای " مهرداد عزیز ابادی " محفوظ می باشد!
طـرّاح قـالـب: شــیــعــه تـم بـه قــدرت "مهدی بلاگ