قربانی
دوشنبه بیست و دوم بهمن 1397 | مهرداد عزیز ابادی

دو چشمان  من  بیدل  شده  مظلوم  و  قربانی  

                               چو  می  اید  دو  چشم  تو  برای  عید  و  مهمانی  

   دو  پایم  سست  میگرد  چو میدانم  که  می  ایی    

                              دو  دستانم   بسی  لرزد  چو  میبینی  و  میسداسی

دلم  چون  طایرقدسی  پریدن  دوست  میدارد      

                                ولی  ا فسوس  در  سینه  ، شده  محبوس  و  زندانی  

عجب میدارم  از  رویت که  در  این  ماجرا  امد    

                           ولی  چون  دیگران  رفتی  تو  هم   در  کوی  جیرانی  

من  این گنج  عبادت  را  به  دست  خود  نیاوردم    

                                    یقین  دارم  به  از  ذری  و  مروارید  غلطانی 


تمامی حقوق مادی و معنوی " تنهایی " برای " مهرداد عزیز ابادی " محفوظ می باشد!
طـرّاح قـالـب: شــیــعــه تـم بـه قــدرت "مهدی بلاگ