نروم
چهارشنبه بیست و دوم اسفند 1397 | مهرداد عزیز ابادی

 

 من  از  این  دور  جهان  بی  سرو  افسر نروم   

 بی تقاضای  می و        ساقی    کوثر  نروم
 چون که بر خیزم  همه  نام تو  بر  لب  دارم   

 بی  تو  و  نام  تو  بر  راحت  و  بستر  نروم 

  نروم  نزد  کسی  کاو خبرش  ازدل نیست  

   دست  خالی  پی  این مادرو  همسر  نروم 

دلخوشم گر که  به  باغم  ببری  باغ   بهشت     

 باغ  بی مطرب  و می  بی  دل  و  دلبر نروم

  ان  که  شیراز  به  اسباب  جهان  می سپرد 

 داند      امروز    پی  قوم    کلانتر نروم 

خواجه بخشید  اگر  کشور  جم  با  خالی     

 من  ز  راه  دگری  غیر  پیامبر  نروم 

گر مرا جان  طلبد  در  پی  دیدار  رواست     

   در پی  قوم  سیه  روی  بد اختر نروم


تمامی حقوق مادی و معنوی " تنهایی " برای " مهرداد عزیز ابادی " محفوظ می باشد!
طـرّاح قـالـب: شــیــعــه تـم بـه قــدرت "مهدی بلاگ