شهدلب
چهارشنبه ششم فروردین 1399 | مهرداد عزیز ابادی

ازشهدلبتهیچ  دوایی  نچشیدم  

   شهلا  نظر   و   دیده  تو  هیچ  ندیدم   

ای مایه امیدمن ازچشم  نهانی  

دردامن این گنجبه صدرنج رسیدم      

 اول قدم اینست که  ازرنج  نترسی 

من  با  نفس  شوق  در این جسم  دمیدم      


جز  صبر  در  این  مرحله  همراه نبینی

جزدانشوتقویدگریرا  نگزیدم            

صدحرص بزندان خردکردم ورفتم    

تا عاقبت  ازغصه  و  از  رنج  رهیدم

 یارب  بتوروکرده وازغیر  گسستم  

بشنو  سخنم  امر  تو  عمری  است  شنیدم       

 


تمامی حقوق مادی و معنوی " تنهایی " برای " مهرداد عزیز ابادی " محفوظ می باشد!
طـرّاح قـالـب: شــیــعــه تـم بـه قــدرت "مهدی بلاگ